?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 智能制造工程学?/title> </head> <body> <!--top begin --> <div id="home-content_top"> <div id="home-content_top_nr"> <div style="float:left; width:409px; height:80px;"><img src="/pic_jdgc/logo.png" /></div> </div> </div> <!--top end--> <!--banner begin--> <div id="banner"> <!-- 代码 开?--> <div id="playBox"> <div class="pre"></div> <div class="next"></div> <div class="smalltitle"> <ul> <li class="thistitle"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <ul class="oUlplay"> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/1.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/2.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/3.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/4.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/5.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/6.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <!-- 代码 结束 --> </div> <div id="banner_foot"><img src="/pic_jdgc/banner_foot.jpg" /></div> <!--banner end--> <!--menu begin--> <div id="menu"> <ul class="navbar"> <li><a href="/html/znzzgcxy/">首页</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xyjs/1921.html">学院介绍</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/zysz/">专业设置 </a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/szjs/">师资建设</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sysjs/">实验室建?/a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xsfc/">学生风采</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sxjy/">实习就业</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/dtgz/">党团工作</a></li> </ul> </div> <!--menu end--> <div id="wrap"> <div id="content"> <div class="navigation" style="text-align:left; float:left;">您当前位置:<a href="/">河北科技学院</a> >> <a href="/html/znzzgcxy/">智能制造工程学?/a> >> <a href="/html/znzzgcxy/xbxw/">学院新闻</a> >> 浏览文章</div> <div id="main2"> <div id="xinwen"> <div id="xw_hear"> <div id="xw_title"><h2>智能制造工程学院说课比赛活?/h2></div> <div id="xw_xinxi"><span>时间?019?5?7?/span><span>点击?em><Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=8457"></Script></em>?/a></span> </div> </div> <div id="xw_content" style="text-indent:20px"> <div id="MyContent"><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">为进一步提升广大青年教师的教学能力和业务水平,?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">院于</span></span><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)">2019??/span><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)">15</span><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">举行青年教师说课比赛</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span></p><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">比赛</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">分设</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">个组?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">:机械工程教研室、计算机教研室、电气与自动化教研室和物理教研室,共</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px">18位教师参加了比赛,张延峰副校长、张景副院长及无课教师作为评委参与了此次活动?/span></p><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><br/></span></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/2019051709125163164.png');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/2019051709125163164.png" alt="智能制造工程学院说课比赛活? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p style="text-indent:42px"><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)"><span style="font-family:仿宋">比赛过程中,青年老师围绕着教材、学情、策略、教学目标、重难点、教法等方面,以轻松自如的教态和富有感染力的语言,充分利?/span>PPT与说课稿相结合的形式进行了生动的讲解。他们精心的教学设计,精彩的现场展示让现场观摩的教师受益匪浅?/span></p><p style="text-indent:42px"><span style="font-family: 仿宋;color: rgb(51, 51, 51);letter-spacing: 1px;font-size: 20px;background: rgb(255, 255, 255)"><br/></span></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/2019051709134324180.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/2019051709134324180.jpg" alt="智能制造工程学院说课比赛活? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p><br/></p><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">此次比赛,为?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">青年教师提供了展示自?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">提高自身业务能力的平台,通过教师</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">现场授课,锻炼了青年教师</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">教学基本功,提高了教师教学业务能力,进一步推动了我校</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">教学</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">质量</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">改革进程</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-size: 20px; font-family: 仿宋;">通讯员:刘静、张道更、纪小业</span></p></div> </div> </div> </div> <div id="con_right"> <div style="width:246px; height:190px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/gg_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-09)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8360.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院召开2019?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-07)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8356.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院开展教学中</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8114.html" target="_blank"><img border="0" src="/images/video.gif">智能制造工程学院举办嵌入式</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-03)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8067.html" target="_blank"><span style="color:blue">[公告]</span>河北省教育厅关于公布河北?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-16)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6507.html" target="_blank">智能学院召开评估整改问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6506.html" target="_blank">智能学院召开毕业论文问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6505.html" target="_blank">智能制造工程学院召开本科?/a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:246px; height:480px; margin-top:10px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/zysz_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6724.html" target="_blank">软件工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6723.html" target="_blank">机械电子工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1866.html" target="_blank">机械设计制造及其自动化(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1933.html" target="_blank">电气工程及其自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1935.html" target="_blank">计算机科学与技术(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1936.html" target="_blank">物联网工程(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1934.html" target="_blank">自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1946.html" target="_blank">计算机类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1939.html" target="_blank">机械设计制造类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1952.html" target="_blank">自动化类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1947.html" target="_blank">物联网应用技?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1945.html" target="_blank">电子商务</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--foot begin --> <div id="foot"> <div class="foot_nr"> <div style="width:800px; height:80px; float:left; padding-top:10px; color:#ccc; padding-left:10px; line-height:25px; font-size:12px;"> 地址:保定市南二环?956? 邮编?71000  电话?312-2123360  冀ICP?4003778?1<br> 河北科技学院官方微博?177366345   河北科技学院官方微信号:hbkjxy6796005   河北科技学院版权所? Copyright 2005-2015 HBKJXY.CN<br> <a href="">旧版主页</a>| <a href="">隐私版权</a>| <a href="">联系我们</a>| <a href="">网站地图</a> </div> <div style="width:85px; height:85px; float:left; padding-top:3px; padding-right:5px;"><img src="/pic6/weixin.jpg" /> </div> </div> </div> <!--foot end --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/ca4d3b2e-a568-45ff-8310-aa5d36434896-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='fyl3p'><dl id='fyl3p'></dl></pre><strike id='fyl3p'></strike><p id='fyl3p'><legend id='fyl3p'></legend><noframes id='fyl3p'><small id='fyl3p'></small><noframes id='fyl3p'></noframes></noframes></p><style id='fyl3p'><q id='fyl3p'></q></style><big id='fyl3p'></big><form id='fyl3p'></form><blockquote id='fyl3p'><ul id='fyl3p'><span id='fyl3p'><b id='fyl3p'><ol id='fyl3p'><big id='fyl3p'><span id='fyl3p'></span></big></ol><small id='fyl3p'></small><ol id='fyl3p'><ul id='fyl3p'><tbody id='fyl3p'><fieldset id='fyl3p'><strong id='fyl3p'><li id='fyl3p'><bdo id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'></abbr></bdo><span id='fyl3p'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='fyl3p'><noframes id='fyl3p'><tbody id='fyl3p'></tbody></noframes></legend></b><strong id='fyl3p'></strong></span></ul></blockquote><center id='fyl3p'><small id='fyl3p'><ins id='fyl3p'><td id='fyl3p'><div id='fyl3p'></div></td></ins></small></center><del id='fyl3p'><p id='fyl3p'></p><noscript id='fyl3p'><small id='fyl3p'><b id='fyl3p'></b><style id='fyl3p'></style><i id='fyl3p'></i><small id='fyl3p'><dl id='fyl3p'></dl><fieldset id='fyl3p'><form id='fyl3p'><dt id='fyl3p'><code id='fyl3p'></code><code id='fyl3p'><div id='fyl3p'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='fyl3p'><kbd id='fyl3p'></kbd><sup id='fyl3p'><th id='fyl3p'></th></sup></thead><sup id='fyl3p'><strong id='fyl3p'><i id='fyl3p'></i></strong><small id='fyl3p'><div id='fyl3p'></div></small><ins id='fyl3p'></ins></sup><legend id='fyl3p'><table id='fyl3p'></table></legend></noscript></del><li id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'></optgroup></li><label id='fyl3p'></label><label id='fyl3p'></label><sub id='fyl3p'></sub><del id='fyl3p'></del><em id='fyl3p'><dd id='fyl3p'></dd></em><small id='fyl3p'></small><optgroup id='fyl3p'><dfn id='fyl3p'></dfn></optgroup><option id='fyl3p'><tr id='fyl3p'><code id='fyl3p'></code></tr></option><fieldset id='fyl3p'></fieldset><strong id='fyl3p'></strong><noframes id='fyl3p'><tfoot id='fyl3p'></tfoot></noframes><q id='fyl3p'><code id='fyl3p'><select id='fyl3p'></select></code></q><fieldset id='fyl3p'><big id='fyl3p'><tt id='fyl3p'></tt></big><p id='fyl3p'></p></fieldset><li id='fyl3p'></li><li id='fyl3p'></li><tfoot id='fyl3p'></tfoot><small id='fyl3p'></small><ul id='fyl3p'></ul><option id='fyl3p'></option><pre id='fyl3p'><ins id='fyl3p'></ins></pre><select id='fyl3p'></select><ins id='fyl3p'><td id='fyl3p'><i id='fyl3p'></i></td><u id='fyl3p'><code id='fyl3p'><thead id='fyl3p'><button id='fyl3p'><thead id='fyl3p'><option id='fyl3p'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='fyl3p'><em id='fyl3p'><big id='fyl3p'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='fyl3p'><strong id='fyl3p'></strong><del id='fyl3p'></del></sup><label id='fyl3p'></label><q id='fyl3p'><b id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'></acronym><div id='fyl3p'><button id='fyl3p'><table id='fyl3p'></table><sup id='fyl3p'><dd id='fyl3p'><tfoot id='fyl3p'></tfoot></dd><blockquote id='fyl3p'><noframes id='fyl3p'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='fyl3p'><ul id='fyl3p'><li id='fyl3p'></li></ul></div></q><tfoot id='fyl3p'><font id='fyl3p'><i id='fyl3p'><dd id='fyl3p'></dd></i></font></tfoot><tr id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'></optgroup></tr><address id='fyl3p'><tfoot id='fyl3p'></tfoot><dd id='fyl3p'></dd></address><option id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'><style id='fyl3p'></style><tt id='fyl3p'></tt><font id='fyl3p'></font><u id='fyl3p'><tt id='fyl3p'></tt></u></abbr></option><dd id='fyl3p'><ol id='fyl3p'></ol></dd><bdo id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'><pre id='fyl3p'></pre></acronym><b id='fyl3p'><span id='fyl3p'></span></b><form id='fyl3p'></form></bdo><dl id='fyl3p'></dl><thead id='fyl3p'></thead><tt id='fyl3p'><tt id='fyl3p'></tt><sub id='fyl3p'><i id='fyl3p'><dt id='fyl3p'></dt><p id='fyl3p'></p></i></sub></tt><acronym id='fyl3p'><dd id='fyl3p'></dd></acronym><small id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'><i id='fyl3p'><label id='fyl3p'><kbd id='fyl3p'><form id='fyl3p'><div id='fyl3p'><strike id='fyl3p'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='fyl3p'></bdo><strike id='fyl3p'><table id='fyl3p'></table></strike></small><strike id='fyl3p'></strike><abbr id='fyl3p'></abbr><tbody id='fyl3p'></tbody><sup id='fyl3p'></sup><code id='fyl3p'><ul id='fyl3p'><tfoot id='fyl3p'></tfoot></ul></code><bdo id='fyl3p'></bdo><tr id='fyl3p'></tr><sup id='fyl3p'></sup><abbr id='fyl3p'></abbr><dfn id='fyl3p'><dir id='fyl3p'><p id='fyl3p'></p></dir><small id='fyl3p'><div id='fyl3p'></div></small></dfn><th id='fyl3p'><noscript id='fyl3p'></noscript></th><address id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'></abbr><big id='fyl3p'></big></address><ol id='fyl3p'><dd id='fyl3p'><address id='fyl3p'></address></dd></ol><sub id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'></optgroup><thead id='fyl3p'></thead></sub><th id='fyl3p'><del id='fyl3p'></del></th><dd id='fyl3p'><small id='fyl3p'></small></dd><option id='fyl3p'><thead id='fyl3p'></thead></option><blockquote id='fyl3p'></blockquote><option id='fyl3p'></option><noframes id='fyl3p'><legend id='fyl3p'><style id='fyl3p'><dir id='fyl3p'><q id='fyl3p'></q></dir></style></legend></noframes><u id='fyl3p'></u><table id='fyl3p'><table id='fyl3p'><dir id='fyl3p'><thead id='fyl3p'><dl id='fyl3p'><td id='fyl3p'></td></dl></thead></dir><noframes id='fyl3p'><i id='fyl3p'><tr id='fyl3p'><dt id='fyl3p'><q id='fyl3p'><span id='fyl3p'><b id='fyl3p'><form id='fyl3p'><ins id='fyl3p'></ins><ul id='fyl3p'></ul><sub id='fyl3p'></sub></form><legend id='fyl3p'></legend><bdo id='fyl3p'><pre id='fyl3p'><center id='fyl3p'></center></pre></bdo></b><th id='fyl3p'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'><dfn id='fyl3p'><del id='fyl3p'><code id='fyl3p'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='fyl3p'><div id='fyl3p'><tfoot id='fyl3p'></tfoot><dl id='fyl3p'><fieldset id='fyl3p'></fieldset></dl></div></noframes><label id='fyl3p'></label></table><tfoot id='fyl3p'></tfoot></table><span id='fyl3p'></span><dfn id='fyl3p'></dfn><tr id='fyl3p'></tr><th id='fyl3p'><tt id='fyl3p'></tt><dd id='fyl3p'></dd></th><optgroup id='fyl3p'></optgroup><blockquote id='fyl3p'></blockquote><center id='fyl3p'></center><em id='fyl3p'><kbd id='fyl3p'></kbd><li id='fyl3p'><span id='fyl3p'></span></li><pre id='fyl3p'></pre></em><ol id='fyl3p'><tt id='fyl3p'><label id='fyl3p'><kbd id='fyl3p'></kbd></label></tt></ol><sub id='fyl3p'><sup id='fyl3p'><dl id='fyl3p'></dl><td id='fyl3p'></td><tt id='fyl3p'><blockquote id='fyl3p'><big id='fyl3p'><ol id='fyl3p'><tt id='fyl3p'><code id='fyl3p'><p id='fyl3p'></p><small id='fyl3p'><li id='fyl3p'></li><button id='fyl3p'><tfoot id='fyl3p'><i id='fyl3p'></i></tfoot></button><tbody id='fyl3p'><em id='fyl3p'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='fyl3p'><i id='fyl3p'><span id='fyl3p'></span><dt id='fyl3p'><ol id='fyl3p'></ol><b id='fyl3p'></b><strike id='fyl3p'><dir id='fyl3p'></dir></strike></dt><legend id='fyl3p'></legend><tr id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'><label id='fyl3p'><select id='fyl3p'><tt id='fyl3p'><blockquote id='fyl3p'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='fyl3p'></b></i><dfn id='fyl3p'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='fyl3p'></option><td id='fyl3p'><big id='fyl3p'><tfoot id='fyl3p'></tfoot></big><strong id='fyl3p'></strong></td><tfoot id='fyl3p'></tfoot><tfoot id='fyl3p'><pre id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'><table id='fyl3p'><dir id='fyl3p'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='fyl3p'></tt><strong id='fyl3p'><u id='fyl3p'><div id='fyl3p'><div id='fyl3p'><q id='fyl3p'></q></div><strong id='fyl3p'><dt id='fyl3p'><sub id='fyl3p'><li id='fyl3p'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='fyl3p'></big><th id='fyl3p'></th><dd id='fyl3p'><center id='fyl3p'></center></dd><td id='fyl3p'></td><ol id='fyl3p'><dd id='fyl3p'><th id='fyl3p'></th></dd></ol><dt id='fyl3p'><div id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'><strike id='fyl3p'></strike></abbr></div></dt><center id='fyl3p'></center><center id='fyl3p'></center><bdo id='fyl3p'><dd id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'><strike id='fyl3p'></strike><ul id='fyl3p'><del id='fyl3p'><q id='fyl3p'><tbody id='fyl3p'><noframes id='fyl3p'><bdo id='fyl3p'></bdo><ul id='fyl3p'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='fyl3p'><big id='fyl3p'><dt id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'></acronym><q id='fyl3p'><select id='fyl3p'><center id='fyl3p'><dir id='fyl3p'></dir></center></select><noscript id='fyl3p'><strong id='fyl3p'><tr id='fyl3p'></tr></strong><label id='fyl3p'></label><strike id='fyl3p'></strike><option id='fyl3p'><u id='fyl3p'><ol id='fyl3p'><blockquote id='fyl3p'></blockquote></ol></u></option><table id='fyl3p'></table></noscript><i id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'></abbr></i><thead id='fyl3p'><strong id='fyl3p'><b id='fyl3p'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='fyl3p'></acronym><sub id='fyl3p'></sub><optgroup id='fyl3p'><del id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'></optgroup></del><button id='fyl3p'></button></optgroup><ul id='fyl3p'><em id='fyl3p'></em><dir id='fyl3p'><td id='fyl3p'></td><address id='fyl3p'></address><td id='fyl3p'></td><thead id='fyl3p'><thead id='fyl3p'></thead><ul id='fyl3p'></ul></thead></dir><del id='fyl3p'></del><thead id='fyl3p'></thead></ul><acronym id='fyl3p'></acronym></bdo><legend id='fyl3p'><font id='fyl3p'><font id='fyl3p'><span id='fyl3p'><tr id='fyl3p'><option id='fyl3p'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='fyl3p'><b id='fyl3p'><select id='fyl3p'></select></b></tbody><div id='fyl3p'><form id='fyl3p'></form><fieldset id='fyl3p'><pre id='fyl3p'><kbd id='fyl3p'><u id='fyl3p'><form id='fyl3p'><li id='fyl3p'><th id='fyl3p'><dt id='fyl3p'></dt></th></li><span id='fyl3p'></span></form><address id='fyl3p'></address></u><u id='fyl3p'><tt id='fyl3p'></tt></u></kbd></pre><p id='fyl3p'></p></fieldset></div><tbody id='fyl3p'><blockquote id='fyl3p'><style id='fyl3p'></style></blockquote><u id='fyl3p'></u></tbody><fieldset id='fyl3p'></fieldset><form id='fyl3p'></form><li id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'></abbr></li><acronym id='fyl3p'></acronym><tt id='fyl3p'><dl id='fyl3p'></dl></tt><fieldset id='fyl3p'></fieldset><em id='fyl3p'></em><b id='fyl3p'></b><p id='fyl3p'></p><tbody id='fyl3p'><address id='fyl3p'></address><dd id='fyl3p'></dd></tbody><dir id='fyl3p'></dir><tbody id='fyl3p'></tbody><ul id='fyl3p'><select id='fyl3p'></select></ul><td id='fyl3p'></td><kbd id='fyl3p'><tt id='fyl3p'><q id='fyl3p'></q></tt></kbd><tfoot id='fyl3p'><select id='fyl3p'><abbr id='fyl3p'></abbr><table id='fyl3p'></table></select></tfoot><em id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'><label id='fyl3p'></label><ol id='fyl3p'><dir id='fyl3p'><label id='fyl3p'></label><form id='fyl3p'><thead id='fyl3p'><tbody id='fyl3p'></tbody></thead></form></dir><table id='fyl3p'><form id='fyl3p'><table id='fyl3p'><legend id='fyl3p'><li id='fyl3p'></li><big id='fyl3p'><span id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'><span id='fyl3p'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='fyl3p'></noscript><div id='fyl3p'><code id='fyl3p'><sup id='fyl3p'><kbd id='fyl3p'></kbd></sup><thead id='fyl3p'><small id='fyl3p'></small></thead></code></div><dt id='fyl3p'></dt></table></form></table><abbr id='fyl3p'><small id='fyl3p'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='fyl3p'><optgroup id='fyl3p'></optgroup></abbr><sup id='fyl3p'></sup><abbr id='fyl3p'><style id='fyl3p'><strike id='fyl3p'><b id='fyl3p'><i id='fyl3p'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='fyl3p'></table><dl id='fyl3p'></dl><strike id='fyl3p'></strike><tt id='fyl3p'><p id='fyl3p'></p></tt><div id='fyl3p'><noscript id='fyl3p'></noscript><dt id='fyl3p'><bdo id='fyl3p'><strong id='fyl3p'><sup id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='fyl3p'><tbody id='fyl3p'></tbody><tbody id='fyl3p'><dl id='fyl3p'></dl><del id='fyl3p'></del><ins id='fyl3p'><dfn id='fyl3p'><button id='fyl3p'></button></dfn></ins><td id='fyl3p'></td><option id='fyl3p'></option><tbody id='fyl3p'><sub id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'><font id='fyl3p'><ins id='fyl3p'></ins></font><tr id='fyl3p'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='fyl3p'></dir><address id='fyl3p'><bdo id='fyl3p'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='fyl3p'><q id='fyl3p'><dd id='fyl3p'><fieldset id='fyl3p'></fieldset></dd></q></form><ol id='fyl3p'></ol><tfoot id='fyl3p'></tfoot></dt></div><pre id='fyl3p'><tt id='fyl3p'></tt><noframes id='fyl3p'></noframes></pre><dir id='fyl3p'><tt id='fyl3p'><q id='fyl3p'></q><select id='fyl3p'><dir id='fyl3p'></dir><ins id='fyl3p'><li id='fyl3p'></li></ins><small id='fyl3p'><ul id='fyl3p'></ul></small><pre id='fyl3p'></pre></select></tt><ul id='fyl3p'></ul></dir><th id='fyl3p'></th><ol id='fyl3p'><sup id='fyl3p'><i id='fyl3p'><pre id='fyl3p'><table id='fyl3p'></table></pre></i></sup></ol><option id='fyl3p'></option><dt id='fyl3p'></dt><sup id='fyl3p'></sup><big id='fyl3p'></big><thead id='fyl3p'></thead><p id='fyl3p'></p><td id='fyl3p'><acronym id='fyl3p'><div id='fyl3p'><tt id='fyl3p'></tt></div><fieldset id='fyl3p'></fieldset><bdo id='fyl3p'></bdo><em id='fyl3p'><font id='fyl3p'></font></em></acronym></td><dir id='fyl3p'></dir><u id='fyl3p'></u><strong id='fyl3p'><td id='fyl3p'></td></strong><tt id='fyl3p'></tt><q id='fyl3p'><legend id='fyl3p'><bdo id='fyl3p'><bdo id='fyl3p'><legend id='fyl3p'><b id='fyl3p'><strong id='fyl3p'><label id='fyl3p'><sup id='fyl3p'><u id='fyl3p'><sup id='fyl3p'></sup></u><big id='fyl3p'></big><select id='fyl3p'></select></sup><p id='fyl3p'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='fyl3p'></noscript><dt id='fyl3p'></dt></bdo></legend></q><small id='fyl3p'></small><b id='fyl3p'></b><li id='fyl3p'><p id='fyl3p'><label id='fyl3p'><table id='fyl3p'><sup id='fyl3p'><em id='fyl3p'></em></sup></table><blockquote id='fyl3p'></blockquote></label></p></li><blockquote id='fyl3p'></blockquote><dd id='fyl3p'><thead id='fyl3p'></thead><abbr id='fyl3p'><noscript id='fyl3p'><tbody id='fyl3p'><style id='fyl3p'><sup id='fyl3p'></sup></style></tbody></noscript></abbr></dd></div>