?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 智能制造工程学?/title> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/AntAdmin/advjs/ca4d3b2e-a568-45ff-8310-aa5d36434896-head.js" charset="utf-8"></script></head> <body> <!--top begin --> <div id="home-content_top"> <div id="home-content_top_nr"> <div style="float:left; width:409px; height:80px;"><img src="/pic_jdgc/logo.png" /></div> </div> </div> <!--top end--> <!--banner begin--> <div id="banner"> <!-- 代码 开?--> <div id="playBox"> <div class="pre"></div> <div class="next"></div> <div class="smalltitle"> <ul> <li class="thistitle"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <ul class="oUlplay"> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/1.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/2.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/3.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/4.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/5.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/6.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> <!-- 代码 结束 --> </div> <div id="banner_foot"><img src="/pic_jdgc/banner_foot.jpg" /></div> <!--banner end--> <!--menu begin--> <div id="menu"> <ul class="navbar"> <li><a href="/html/znzzgcxy/">首页</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xyjs/1921.html">学院介绍</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/zysz/">专业设置 </a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/szjs/">师资建设</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sysjs/">实验室建?/a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xsfc/">学生风采</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sxjy/">实习就业</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/dtgz/">党团工作</a></li> </ul> </div> <!--menu end--> <div id="wrap"> <div id="content"> <div class="navigation" style="text-align:left; float:left;">您当前位置:<a href="/">河北科技学院</a> >> <a href="/html/znzzgcxy/">智能制造工程学?/a> >> <a href="/html/znzzgcxy/xbxw/">系部新闻</a> >> 浏览文章</div> <div id="main2"> <div id="xinwen"> <div id="xw_hear"> <div id="xw_title"><h2>【学生骨干培训】不忘初心,方得始终</h2></div> <div id="xw_xinxi"><span>时间?018?1?9?/span><span>点击?em><Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=7536"></Script></em>?/a></span> </div> </div> <div id="xw_content" style="text-indent:20px"> <div id="MyContent"><p style="text-indent:37px;line-height:150%"><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family: 宋体">为了进一步统一思想、明确任务,提高我院学生干部的责任意识,增强自我教育、自我管理、自我服务的能力;总结交流近年来我院学生干部在工作、学习、生活中的经验;提高我院学生骨干的思想政治素质、培养组织能力,我院特此举办</span><span style="font-size:19px;line-height:150%">2018-2019</span><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:宋体">?/span><span style="font-size:19px;line-height:150%">1</span><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:宋体">学年学生骨干培训班。此次学生骨干培训的时间?/span><span style="font-size:19px;line-height:150%"> 11  </span><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:宋体">?/span><span style="font-size:19px;line-height:150%">8 </span><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:宋体">日到</span><span style="font-size:19px;line-height:150%">  11</span><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:宋体">?/span><span style="font-size:19px;line-height:150%">  16</span><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family:宋体">日,安排了法律教育课,大学生心理健康教育课,军事理论课,安全教育课,大学生日常规范课,历史回顾课,大学生人际交往课,共七个课程?/span></p><p style="text-indent:37px;line-height:150%"><span style="font-size:19px;line-height:150%;font-family: 宋体">智能制造工程学院副院长王喜山,智能制造工程学院团总支书记吕晨阳,智能三队队长布新宇、导员郑文亚、智能四队导员柳雨星、智能六队队长柳志超、智能七队导员乔红宇、智能八队队长赵宇翔、智能九队队长赵艳鹏、智能十队队长王钊、智能十二队队长安川、导员刘慧丽出席本次开班仪式!</span></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2018-11/415/15417228932581861.jpg');"><img src="/UploadFiles/2018-11/415/15417228932581861.jpg" alt="【学生骨干培训】不忘初心,方得始终" onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2018-11/415/15417228935973341.jpg');"><img src="/UploadFiles/2018-11/415/15417228935973341.jpg" alt="【学生骨干培训】不忘初心,方得始终" onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2018-11/415/15417228938269484.jpg');"><img src="/UploadFiles/2018-11/415/15417228938269484.jpg" alt="【学生骨干培训】不忘初心,方得始终" onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2018-11/415/15417228937174147.jpg');"><img src="/UploadFiles/2018-11/415/15417228937174147.jpg" alt="【学生骨干培训】不忘初心,方得始终" onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p><br/></p></div> </div> </div> </div> <div id="con_right"> <div style="width:246px; height:190px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/gg_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-16)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6507.html" target="_blank">智能学院召开评估整改问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6506.html" target="_blank">智能学院召开毕业论文问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6505.html" target="_blank">智能制造工程学院召开本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-11)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6504.html" target="_blank">智能制造工程学院召开本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(04-25)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/3501.html" target="_blank">关于印发《河北科技学院 ?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(04-25)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/3500.html" target="_blank">关于印发《河北科技学院 20</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(04-14)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/3478.html" target="_blank">河北科技学院《关于进一步规</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:246px; height:480px; margin-top:10px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/zysz_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6724.html" target="_blank">软件工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6723.html" target="_blank">机械电子工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1866.html" target="_blank">机械设计制造及其自动化(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1933.html" target="_blank">电气工程及其自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1935.html" target="_blank">计算机科学与技术(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1936.html" target="_blank">物联网工程(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1934.html" target="_blank">自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1946.html" target="_blank">计算机类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1939.html" target="_blank">机械设计制造类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1952.html" target="_blank">自动化类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1947.html" target="_blank">物联网应用技?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1945.html" target="_blank">电子商务</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--foot begin --> <div id="foot"> <div class="foot_nr"> <div style="width:800px; height:80px; float:left; padding-top:10px; color:#ccc; padding-left:10px; line-height:25px; font-size:12px;"> 地址:保定市南二环?956? 邮编?71000  电话?312-2123360  冀ICP?4003778?1<br> 河北科技学院官方微博?177366345   河北科技学院官方微信号:hbkjxy6796005   河北科技学院版权所? Copyright 2005-2015 HBKJXY.CN<br> <a href="">旧版主页</a>| <a href="">隐私版权</a>| <a href="">联系我们</a>| <a href="">网站地图</a> </div> <div style="width:85px; height:85px; float:left; padding-top:3px; padding-right:5px;"><img src="/pic6/weixin.jpg" /> </div> </div> </div> <!--foot end --> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/AntAdmin/advjs/ca4d3b2e-a568-45ff-8310-aa5d36434896-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script></body> </html>